Na mocy Uchwały nr 1717/65/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zmiany składu Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie, aktualny skład Rady Programowej na kadencję 2015-2018 jest następujący:

1. Jolanta Ptaszyńska (kulturoznawca, literat, filmowiec) – Przewodnicząca Rady
2. Tadesz Sławek (językoznawca, tłumacz, muzyk) – Wiceprzewodniczący Rady
3. Urszula Koszutska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego)
4. Wiesław Ciężkowski (zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, przedstawiciel miasta Chorzów)
5. Ryszard Klimczak (dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Teatralnego Tespis)
6. Andrzej Marko (kompozytor, aranżer, dyrygent)
7. Piotr Naliwajko (malarz)
8. Robert Talarczyk (reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach).