Scena Inicjatyw Artystycznych PO GODZINACH – to projekt, umożliwiający artystom Teatru Rozrywki prezentację własnych pomysłów artystycznych. Założeniem tego projektu jest:
  • absolutna samodzielność na wszystkich etapach realizacji,
  • przygotowanie spektaklu / recitalu poza zajęciami, związanymi z repertuarem Teatru,
  • ograniczona pomoc Teatru, która zamyka się w: udostępnieniu przestrzeni do prób, możliwości wykorzystania elementów dekoracji i kostiumów oraz zapewnieniu niezbędnej obsługi technicznej prób generalnych i premiery.
Obecnie, w ramach projektu PO GODZINACH, prezentujemy spektakle:
  1. Osobowość zaburzona
  2. Dni, których nie znamy
  3. Człowiek – najbardziej niebezpieczne ze zwierząt

SPONSORZY I PARTNERZY: