STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
"MEMORABILIA"

Legendarna grupa STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO wciąż przemierza koncertowe szlaki. Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszących założycielowi oraz liderowi SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki - od najstarszych (np. Blues o 4 nad ranem, Jak, Sanctus, Bieszczadzkie Anioły) po najnowsze.
Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. Uwagę słuchaczy na przeszło dwie godziny przykuć powinny: gitary 6 i 12 strunowe, dobro, kontrabas oraz niepowtarzalne brzmienie harmonijki ustnej.Skład zespołu:
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI – śpiew, gitara, harmonijka ustna
BOLO PIETRASZKIEWICZ – gitary
ROMAN ZIOBRO – kontrabas, gitara basowa, cymbałki

Po koncercie będzie można nabyć nowy dwupłytowy album zespołu Stare Dobre Małżeństwo „MEMORABILIA”.


Jakub Przebindowski
Być jak Elizabeth Taylor

ZABIERZ PRZYJACIÓŁ I ZAPYTAJ O BILETY W SPECJALNEJ CENIE.
Szczegóły oferty na szóstkę można uzyskać w Biurze Obsługi Widzów

tel. 32 346 19 31 do 33.


Wielkie osobowości, wielkie namiętności, uzależnienia, toksyczne relacje, samotność 
i bliskość, euforia i smutek – to treść tej niezwykłej opowieści. Bo też bohaterowie są niezwykli. Burzliwe dzieje związku i uczucia pięknej Elizabeth Taylor i przystojnego Richarda Burtona śledził cały świat, a ich rozstania i powroty do dziś budzą emocje.

 

  


 

scenariusz i reżyseria: Jakub Przebindowski
scenografia: Witek Stefaniak
kostiumy: Tomasz Ossoliński

produkcja: AB PRODUCTION

Występują:
Małgorzata Foremniak
Martyna Kliszewska
Sambor Czarnota
Paweł Deląg

 


Cho­re­ografka, tan­cerka i aktorka. Absol­wentka PWST w Kra­ko­wie.
Sty­pen­dystka pre­sti­żo­wego pro­gramu Dan­ce­Web Europe, Art Sta­tions Foun­da­tion w 2007 roku, Art­sLink w 2009 (Dance New Amster­dam, NY), Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w 2011 roku oraz rezydencji artystycznych (m.in. Tanzhaus Dusseldorf). W 2012 roku zor­ga­ni­zo­wała i była kuratorem festi­walu „Nowy taniec w sta­rym Kra­ko­wie” oraz współ­pracowała jako kura­tor tańca z Kra­kow­skimi Remi­ni­scen­cjami Teatral­nymi.
Od 2012 wykłada na Wydziale Aktor­skim PWST w Kra­ko­wie. W 2008 roku zało­żyła wraz z Wojt­kiem Klim­czykiem kolek­tyw arty­styczny Hara­kiri Far­mers, w ramach którego zrealizowała kilkanaście interdyscyplinarnych projektów.
Regu­lar­nie współ­pra­cuje z teatrami dra­ma­tycz­nymi w Pol­sce i za gra­nicą, two­rząc cho­re­ogra­fie do spek­takli dra­ma­tycz­nych (m.in. Igi Gań­czar­czyk, Ewe­liny Mar­ci­niak, Jana Klaty, Mai Kle­czew­skiej, Radka Rych­cika, Bog­dana Hus­sa­kow­skiego, Anny Smo­lar, Anny Augu­sty­no­wicz, Pawła Łysaka). Realizuje wła­sne pro­jekty taneczne („Testa­ment Opty­mi­sty”, Teatr Łaź­nia Nowa), filmy („There”), jak rów­nież spek­takle dra­ma­tyczne („BANG BANG”, Teatr im. Ste­fana Jara­cza w Łodzi).
Laureatka licznych nagród (m.in. I nagroda w konkursie „Nowe Sytuacje” na festiwalu Malta za spektakl „keret”, główna nagroda w konkursie OFF PPA,  Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa). W 2015 roku nomi­no­wana do „Pasz­portu Poli­tyki” w kate­go­rii „Teatr”.
Styl Dominiki Knapik charakteryzuje się poczuciem humoru oraz swobodnym korzystaniem z różnych dziedzin sztuki. Jego materią są codzienne gesty poddane silnej formalizacji.

Foto: arch. pryw. Dominiki Knapik

http://dominikaknapik.com/pl/home/
Urodzony w 1982 roku w Opolu. Muzyk, grafik, współzałożyciel studia projektowego MOONMADNESS. bnnt.pl, moonmadness.eu
Mieszka i pracuje w Poznaniu, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Współtwórca grupy BNNT. Perkusista zespołu Woody Alien.
 
Foto: Artur Wacławek
Muzyk i performer związany z bydgoską sceną alternatywną skupioną wokół klubu Mózg. Na co dzień działający z zespołach T'ien Lai, Alameda 5, Berlusconi oraz Duży Jack. Z niektórymi z nich wydał kilka płyt i zagrał kilkadziesiąt koncertów w Polsce oraz za granicą. Mieszka w Bydgoszczy. Śpiewa i gra na instrumentach elektronicznych, efektach, syntezatorach oraz samplerach.

Foto: Artur Wacławek


Więcej:

https://milieulacphale.bandcamp.com

https://tienlai.bandcamp.com

https://alamedacountydeathcult.bandcamp.com

https://duzyjack.bandcamp.com