Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Infrastruktura kultury