ROZMOWY O ŚLĄSKICH ANTYFASZYSTACH. POKAZ FILMU „PIĘŚĆ I DYNAMIT” Z CYKLU GÓRNY ŚLĄSK ŚWIAT NAJMNIEJSZY

Rozmowy o śląskich antyfaszystach

Pokaz filmu „Pięść i dynamit”
 
Po zakończeniu I wojny światowej Europa gwałtownie zmieniała oblicze. Miliony żołnierzy i robotników musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości, wyznaczonej nowymi granicami administracyjnymi, politycznymi i społecznymi. Rodziły się nastroje rewolucyjne, z którymi władze nie potrafiły sobie poradzić. Wyjaśnią nam te kwestie zaproszeni historycy.                                   
W latach 30. sytuacja znowu się zaostrzyła i pojawiły się nowe zagrożenia. W Hiszpanii wybuchła krwawa wojna domowa, której skutki odczuwalne są w tym kraju do dzisiaj. Co ciekawe, one nie ominęły także Górnego Śląska. Opowiada o tym film Dariusza Zalegi „Pięść i dynamit”. Zapraszamy na chorzowską premierą.

Gośćmi Krzysztofa Karwata będą: Dariusz Zalega i historyk dr Mirosław Węcki.


 
O fabularyzowanym dokumencie „Pięść i dynamit. Gawęda o śląskich antyfaszystach w Hiszpanii”
(z materiałów promocyjnych):
 

Robotnicy i bezrobotni. Pochodzili z przemysłowego z serca Europy Środkowej, z Górnego Śląska, podzielonego między Polskę, Niemcy i Czechosłowację. Jednak zamiast walczyć ze sobą pod narodowymi sztandarami, spotkali się na polach bitewnych wojny w Hiszpanii.
Przedzierali się za Pireneje, by walczyć z faszyzmem, o godność i prawa robotników, z wiarą w lepszy świat. Wielu z nich tam zginęło, wielu poczuło gorycz straconych złudzeń. Gdy na naszych oczach budzą się demony przeszłości, warto przypomnieć tę historię niezwykłej ludzkiej solidarności. Ten film to próba ocalenia pamięci o tych zwykłych ludziach - tak niezwykłych. W filmie wykorzystano wspomnienia i materiały graficzne pochodzące z różnych archiwów, muzeów polskich i zagranicznych.