MY, ŚLĄZACY (CZYLI KTO?) Z CYKLU "GÓRNY ŚLĄSK - ŚWIAT NAJMNIEJSZY"

My, Ślązacy

(czyli kto?)

Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego Doroty Pryndy, zatytułowanego „Autonomiści”. To niezależna produkcja, która powinna wzbudzić żywą reakcję publiczności i skłonić do dyskusji o tożsamości mieszkańców współczesnego Górnego Śląska.


Zdjęcia z planu filmowego „Autonomistów” Doroty Pryndy.

Zaprezentujemy również jubileuszowy 10. numer kwartalnika „Fabryka Silesia”. W debacie udział wezmą członkowie Rady Redakcyjnej tego pisma: Zbigniew Kadłubek, Waldemar Szymczyk, Ingmar Villqist oraz redaktor naczelny – Krzysztof Karwat. Punktem wyjścia będą pytania, postawione w jednym ze szkiców zamieszczonych na łamach „Fabryki”: „Czy Ślązakiem jest ten, kto mieszka stale (!) na Śląsku, czy tylko ten, którego przodkowie stąd się wywodzą? A co począć z Niemcami, którzy przez parę pokoleń żyli na Śląsku i musieli wyjechać po wojnie? Czy Ślązakami są ludzie, którzy dobrowolnie wyjechali z regionu, bo chcieli podnieść standard życia? Czy Ślązakami pozostają ci, którzy większą część roku spędzają poza regionem, pracując w Niemczech czy Holandii? Czy Ślązakami są ludzie, którzy urodzili się na Śląsku, ale mieszkają w głębi Polski? A jak nazwać osoby pochodzące z mieszanych związków? Czy też są Ślązakami?”.


Na foyer pokażemy wystawę fotograficzną Reinharda Glomba „Znaszli ten Śląsk? Historia regionu”.

PARTNER:


PARTNER MEDIALNY: