JUBILEUSZ TEATRU PUBLICZNEGO - KONFERENCJA


Rok 2015 obchodzony jest, jako rok 250-lecia polskiego teatru publicznego. Narodził się on w 1765 r., wraz z powołaniem przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Teatru Narodowego. Był to ważny moment w budowie mecenatu państwa nad powszechnie dostępną kulturą, a zarazem niepodważalne świadectwo udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy. Dziś bezpośrednimi spadkobiercami ówczesnego Teatru Narodowego są Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Narodowy Stary Teatr w Krakowie oraz sieć ponad stu teatrów – instytucji artystycznych – dotowanych obecnie ze środków publicznych.

Z inicjatywy Forum Dyrektorów Teatrów Województw Śląskiego, w Teatrze Rozrywki odbędzie się sesja z udziałem dyrektorów wszystkich publicznych teatrów województwa śląskiego, na którą zaproszeni zostali (i zaproszenie przyjęli) Marszałek i Wicemarszałkowie Województwa Śląskiego. Spodziewamy się, że władze wszystkich miast województwa, w których działają teatry wezmą udział w sesji.

ZAPRASZAMY OCZYWIŚCIE WSZYSTKCH WIDZÓW, MIŁOŚNIKÓW TEATRU!

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie. Jaka jest dzisiaj rola teatru, jakim wyzwaniom przyszło mu sprostać, co może oferować, jaka jest jego kondycja w naszym regionie? Spróbujemy podjąć te wątki, mając świadomość fragmentaryczności odpowiedzi, ale z nadzieją na jej dopełnianie teatralną praktyką, teoretyczną refleksją i dialogiem z władzami samorządowymi – organizatorami teatrów.

Konferencję patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Program konferencji:

10:30 Rejestracja uczestników

11:00 „Superbohaterów 10/9” – zdarzenie teatralne w wykonaniu studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (wydział krakowskiej PWST), reż. Błażej Peszek

11:30 Powitanie

11:40 O teatrze (i nie tylko) rozmawiają literaturoznawca, socjolog, ekonomista i dyrektor Teatru Rozrywki: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr Łukasz Trembaczowski, dr Krzysztof Wrana i Dariusz Miłkowski

12:40 Przerwa

13:00 Ile państwa w teatrze? – Dorota Buchwald (Instytut Teatralny Warszawa)

13:20 Ile teatru w państwie? – dr Piotr Morawski (Instytut Teatralny Warszawa)

13:40 Teatr w województwie śląskim – dr Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski, Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

14:00 Teatr w liczbach – dr Łucja Ginko (Forum Teatrów Województwa Śląskiego)

14:20 Prezentacja afisza teatralnego (www.doteatru.pl) – Aleksandra Czapla-Oslislo (kierownik literacki Teatru Śląskiego w Katowicach)

14:35 Zakończenie, poczęstunek

Moderatorem konferencji jest red. Ewa Niewiadomska (Polskie Radio Katowice).

Konferencję organizują teatry publiczne województwa zrzeszone w Forum: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Teatr Śląski w Katowicach (główni organizatorzy) oraz: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku Białej, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Teatr Polski w Bielsku Białej, Opera Śląska w Bytomiu, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Gliwicki Teatr Muzyczny, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Mały w Tychach i Teatr Nowy w Zabrzu.