SZKOŁA TEATRU to edukacyjny projekt, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć, odbywających się w przestrzeni Małej Sceny Teatru Rozrywki, staramy się przybliżyć uczestnikom LEKCJI TEATRALNYCH tajniki języka scenicznego. Chcemy pokazać teatr, jako SUMĘ SZTUK, sztukę zespołową, miejsce spotkania i dialogu.

 
Program lekcji teatralnych SZKOŁY TEATRU opracowany został przez teoretyków i praktyków teatru, przy współpracy z Centrum Sztuki Filmowej. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży mają charakter otwarty, interaktywny. Poprzez zderzenie różnych form prezentacji: pokazów, projekcji, fragmentów spektakli, oraz poglądów, opinii, teorii i praktyk teatralnych, pragniemy młodym widzom zaprezentować bogactwo form współczesnego teatru.
 
Lekcja 5
ciało – ruch – taniectutaj w centrum uwagi znajduje się człowiek i jego cielesność. Ciało aktora, mima, tancerza traktowane jest jako tworzywo teatru. Interesuje nas „mowa ciała”– plastyka ruchu scenicznego, taniec, pantomima, gest i mimika oraz sprawność ciała i świadomość jego używania. Wychodząc od szkoły tańca klasycznego – podstawy kształcenia zawodowych tancerzy, staramy się pokazać wyzwalanie się ciała ku innym rodzajom ekspresji ruchowej. Człowieka przedstawiamy jako chodzącą formę taneczną, podlegającą rytmowi. Opowiadamy o jego kondycji, używając niewerbalnych środków wyrazu. Zwracamy zatem uwagę młodego widza na teatr, dziejący się „poza słowem”, poza literaturą – na teatr tańca.
 
Pomysł cyklu i opracowanie – Ewa Dąbek-Derda, Agata Witkowska. Na potrzeby lekcji 5 zarejestrowaliśmy rozmowy ze znakomitymi choreografami: Katarzyną Aleksander-Kmieć, Henrykiem Konwińskim i Jarosławem Stańkiem, a także gościliśmy z kamerą w bytomskiej Szkole Baletowej podczas lekcji tańca klasycznego i nowoczesnego. Pokażemy również fragmenty autorskiego widowiska baletowego w choreografii Katarzyny Aleksander-Kmieć pt. Na krawędzi.
 
udział biorą:
Małgorzata MazurkiewiczSebastian SosnaMaciej Cierzniak  oraz Marta Kloc
 
czas trwania: 90 minut bez przerwy
UWAGA! Rezerwacja biletów na Lekcje SZKOŁY TEATRU – pod nr BOW i Kasy biletowej (+48 32 34 61 931, 32 i 34)

DSC7282
DSC7293
DSC7301
DSC7306
DSC7316
DSC7327
DSC7329
DSC7345
DSC7351
DSC7370
DSC7374
DSC7400
DSC7414
DSC7421
DSC7234
DSC7238
DSC7242
DSC7247
DSC7265
1-DSC1587
1-DSC1599
1-DSC1615
1-DSC1628
1-DSC1635
1-DSC1641
1-DSC1643
1-DSC1494
1-DSC1497
1-DSC1509
1-DSC1516
1-DSC1523
1-DSC1525
1-DSC1527
1-DSC1532
1-DSC1535
1-DSC1545
1-DSC1551
1-DSC1575