Krystian Stańczykiewicz jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
Śpiewa, gra w szkolnych przedstawieniach (Kevin w musicalu bożonarodzeniowym, 2015). Uczy się angielskiego i niemieckiego.
Gra w badmingtona, lubi gry komputerowe.