Zacharjasz Muszyński
 
Listy do Skręcipitki to monodram Zacharjasza Muszyńskiego. Tytuł został zaczerpnięty z fragmentu jednego z listów, które są kanwą tekstu monodramu. Autentyczne listy Antoniego Adamskiego do żony Leokadii Karoliny z Przybytkowskich Adamskiej, pisane w latach 1913-1918, są specyficznym zapisem miłości autora do żony i tęsknoty za nią. Wysyłane z położonego w Szafranowie na terenie Baszkirii za Uralem sanatorium dla osób chorych na gruźlicę, stanowią nie tylko dokument minionej epoki, ale przede wszystkim pokazują niezwykłe emocje. Są też swoistym zapisem miłości do Ojczyzny znajdującej się wtedy pod zaborami. Jest w nich wiele obserwacji ówczesnych stosunków polsko-rosyjskich, postrzegania Polaków przez Rosjan i Rosjan przez Polaków.
 
W listach odnajdziemy też dramaturgiczne pęknięcie, spowodowane wybuchem I wojny światowej, a potem Rewolucji. Oto ich autor, nagle, na blisko cztery lata. zostaje oddzielony od rodziny. Wesołe, pełne anegdot opowieści z sanatorium zmieniają się w dramatyczne wołanie o miłość i pytanie, czy wy mnie tam w Polsce jeszcze pamiętacie. Pytanie tym dramatyczniejsze, że jego chory na gruźlicę autor coraz bardziej podupada na zdrowiu. 
 
Premiera spektaklu miała miejsce w 2013 roku w czerwcu z okazji święta Saskiej Kępy, której mieszkańcami byli autor i adresatka listów.
WIĘCEJ: http://listydoskrecipitki.blog.pl/

czas trwania: 65 minut