SZKOŁA TEATRU - LEKCJA 7SZKOŁA TEATRU
LEKCJA 7
scenografia – przestrzeń – światło

Lekcja 7 SZKOŁY TEATRU, przygotowana w formie interaktywnego, multimedialnego spektaklu teatralnego wprowadzać będzie publiczność – uczniów szkół ponadpodstawowych  w zawiłości plastyki teatralnej. Odsłoni bogactwo kontekstów scenicznej wizualności. Rozwikłany zostanie przede wszystkim termin scenografia. Na pytanie czym jest i jak powstaje odpowiedzą wybitni polscy scenografowie, a wypowiedzi artystów zmontowane w blokach tematycznych stanowić będą kanwę spektaklu. Etiudy aktorskie i sceny interaktywne z publicznością wprowadzą złożoną problematykę kostiumu, rekwizytu i przedmiotu w teatrze. Ważnym tematem lekcji będzie także kwestia przestrzeni teatralnej.

Związki kształtu przestrzeni z sensami inscenizacji a także wpływ relacji sceny i widowni na rodzaj współtworzonego zdarzenia teatralnego uczniowie poznawać będą przede wszystkim poprzez uczestniczenie w zmiennych układach sceny i widowni w trakcie kolejnych części przedstawienia. Wprowadzona zostanie również kategoria „pustej przestrzeni” oraz „miejsca nieteatralnego” i zaprezentowany ich teatralny potencjał. Lekcję dopełniać będzie gra światłem i kolorem obrazująca znaczenie, możliwości zastosowania i konsekwencje wprowadzenia w rzeczywistość teatralną barw, światła a także powody i skutki oszczędnego operowania plastyką w teatrze - światłem, kolorem, rekwizytem, kostiumem, elementami kreującymi przestrzeń sceny i widowni.

Lekcja rozpisana jest na dwóch aktorów, przestrzeń Małej Sceny Teatru Rozrywki, światło, sześciu scenografów i inżynierów światła, kostium, rekwizyt i setkę widzów.    

reżyseria: Ewa Dąbek-Derda

premiera: 29 listopada 2018