500 LAT REFORMACJI – "GÓRNY ŚLĄSK – ŚWIAT NAJMNIEJSZY"

500 LAT REFORMACJI
 
W Polsce najwięcej ewangelików mieszka na Śląsku. W tym roku przeżywają wielkie święto. 500 lat temu Marcin Luter ogłosił swe słynne tezy, które miały doprowadzić do odnowy w upadającym moralnie Kościele Powszechnym, a stały się źródłem podziału wśród chrześcijan. Opowiemy - przede wszystkim w kontekście historii Śląska - dlaczego tak się stało i dlaczego było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach nowożytnej Europy.

Ten wieczór bynajmniej nie będzie miał charakteru religijnego. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od przekonań. Luter mówił, że „kto śpiewa, ten jakby podwójnie się modlił”. Będzie więc wspaniała muzyka i chór, poezja, refleksja filozoficzna i historyczna.


Gośćmi Krzysztofa Karwata będą: ks. dr Adam Malina – proboszcz parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach, Zbigniew Machej – poeta i tłumacz, Zbigniew Kadłubek – profesor Uniwersytetu Śląskiego, eseista, członek
Rady Redakcyjnej kwartalnika „Fabryka Silesia”.
Ponadto wystąpi chór Jubilate Deo z Mysłowic.
 

Bielsko-Biała. Jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Foto: Arkadiusz Ławrywianiec.

PARTNER MEDIALNY: