KOBIETY Z MIECHOWIC - PROGRAM Z CYKLU GÓRNY ŚLĄSK ŚWIAT NAJMNIEJSZYKobiety z Miechowic

Miechowice przed II wojną światową były samodzielną gminą, z ratuszem i burmistrzem. Jeszcze wcześniej - małą wsią naznaczoną wielką historią. W miechowickim zamku mieszkał słynny ród Tiele-Wincklerów, który wydał na świat niezwykłe kobiety. O kilku z nich opowiemy. Nasz gość, Izabella Wójcik-Kühnel, pisała: „Ewa von Tiele-Winckler, diakonisa zwana Matką Ewą, związana była z Miechowicami (obecnie dzielnica Bytomia), w których się urodziła, spędziła większość swojego życia i gdzie założyła słynne zakłady opiekuńcze pod nazwą Ostoja Pokoju. Jej życiową misję łatwiej zrozumieć na tle procesów, które zachodziły w XIX wieku na Górnym Śląsku”.


Ewa von Tiele-Winckler, zwana Matką Ewą.

W drugiej części wieczoru pozostaniemy w granicach Miechowic, ale przeniesiemy się do innej, znacznie nam bliższej epoki. W dawnych lasach należących niegdyś do rodu Tiele-Wincklerów w roku 1982 komunistyczne władze założyły ośrodek  odosobnienia, w którym więziły niepokorne kobiety. Opowiada o nich film absolwenta Wydziału RTV Uniwersytetu Śląskiego Pawła Przybylskiego, zatytułowany „Internowane”. Zapraszamy na projekcję.Waleska von Tiele-Winckler.
Zdjęcia ze zbiorów Izabelli Wójcik-Kühnel.