500 LAT REFORMACJI – "GÓRNY ŚLĄSK – ŚWIAT NAJMNIEJSZY"

500 LAT REFORMACJI
 
W Polsce najwięcej ewangelików mieszka na Śląsku. W tym roku przeżywają wielkie święto. 500 lat temu Marcin Luter ogłosił swe słynne tezy, które miały doprowadzić do odnowy w upadającym moralnie Kościele Powszechnym, a stały się źródłem podziału wśród chrześcijan. Opowiemy - przede wszystkim w kontekście historii Śląska - dlaczego tak się stało i dlaczego było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach nowożytnej Europy.
Ten wieczór bynajmniej nie będzie miał charakteru religijnego. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od przekonań. Luter mówił, że „kto śpiewa, ten jakby podwójnie się modlił”. Będzie więc wspaniała muzyka i chór, poezja, refleksja filozoficzna i historyczna. I znakomici goście.


Bielsko-Biała. Jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Foto: Arkadiusz Ławrywianiec.

PARTNER MEDIALNY:
SPONSORZY I PARTNERZY: